Semiologia programării orientate spre obiect/ The semiology of the object oriented programming

Călin Bolea

Abstract


Programarea este astăzi una dintre profesiile cele mai interesante şi provocatoare  din punct de vedere filosofic. Semiologia, semiotica și hermeneutica sunt ramuri ale filosofiei care explorează domeniul programării, mai precis, programarea orientată spre obiecte. Clasele create prin programarea orientată pe obiect definesc ce este semnificativ pentru un obiect și modul în care interacționează cu alte obiecte. Modelele de design profită de această semnificație și o leagă la un sistem mai mare. Aceste elemente contribuie la conturarea unui context favorabil pentru explorarea modelelor de semne triadice și diadice. Mai mult, ţinând cont de numărul mare de persoane care citesc și scriu codul, hermeneutica poate juca un rol important în înțelegerea procesului de dezvoltare. Toate acestea pot să contribuie la diminuarea prăpastiei dintre filosofia academică și viața şi activităţile de zi cu zi și să ajute ambele lumi să înțeleagă mai bine obiectul lor de atenție. Explorarea acestor ramuri ale filosofiei prin paradigma orientată către obiect va avea nevoie de mai mult decât de o simplă privire de ansamblu asupra potențialului acesteia, însă discuția trebuie să pornească de la o introducere la nivel înalt înainte de a ajunge la influențe mai specifice. Unii cercetători au început deja acest demers și prevăd o creștere a lucrărilor academice care tratează un subiect similar./

Programming is one of the most philosophically interesting crafts of our time. Semiology, semiotics and hermeneutics can be some of the branches of philosophy that explore this craft and more specifically, object oriented programming. The classes created through object oriented programming define what is significant for an object and the way it interacts with other objects. Design patterns take advantage of that significance and tie it to a larger system. This makes a good context for exploring the triadic and dyadic sign models and with so many people reading and writing code, hermeneutics can play a big role in understanding the process of development. All this can bridge the gap between academic philosophy and day-to-day lives and jobs and help both worlds understand their object of attention better. Exploring this branches of philosophy through the object oriented paradigm will need more than a mere overview of it’s potential, but the discussion needs to start from a very high-level introduction before getting to more specific influences. Some scholars have already started this journey and in the future, I foresee an increase in scholarly papers treating a similar subject.


Keywords


OOP, programming, semiotics, semiology, hermeneutics, Ferdinand de Saussure, coding, sign

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2668-0009; ISSN-L 2668-0009