Tehnica și ființa umană. Un extras din filosofia tehnologiei/ Technique and human being. An Extract from the Philosophy of Technology/ 61-82

Nicolae Goje

Abstract


Martin Heidegger înţelege esenţa tehnicii ca ceva non-tehnic, ca un mod de revelare a adevărului, faţă de care trebuie să dezvoltăm o relaţie liberă. Esenţa tehnologiei este de natura artei în cazul tehnicii tradiţionale meşteşugăreşti, însă în cazul tehnicii moderne devine altceva, exploatare a naturii şi transfigurarea acesteia într-o rezervă de materii prime care sunt supuse comenzii. Pericolul pe care îl pune tehnica modernă este esenţial în contextul libertăţii şi emancipării umane. În schimb, filosofia contemporană a tehnologiei, încearcă să facă o analiză a obiectelor tehnologiei şi felul în care acestea ne-au schimbat mediul cât şi viziunea noastră asupra lumii. Don Ihde analizează tehnologiile imagistice ca o formă de întrupare, aproape ca o extensie a simţurilor noastre, iar prin aceasta o expasiune a cunoaşterii şi a ştiinţei; conceptul e numit tehnoştiinţă. Andrew Feenberg dezvoltă o teorie socială şi critică a tehnologiei analizând structurile de putere care se manifestă în diferite tehnologii. Analizează relaţiile tehnocrate de putere, cât şi cele de comunicare democratică, favorizându-le pe ultimele, care pot fi aplicate inclusiv în mediul virtual. Filosofia modernă a tehnologiei încearcă să îi găsească o interpretare şi un sens pozitiv şi constructiv./

Martin Heidegger understands the essence of technics as something non-technical, as a mode of truth revealing, to which we should evolve a free relationship. The essence of technology is in the nature of art in the case of traditional technics, yet in the case of modern technics it becomes something else, its exploitation and transformation into a reserve of raw materials that stands in wait of command. The danger that modern technics poses is essential to human freedom. Contemporary philosophy of technology tries to analyze the objects of technology to see how have they affected our environment and our way of seeing the world. Don Ihde analyses imagistic technologies as a form of embodiment, almost like an extension of our own bodies, and as expanders of our knowledge; the concept is called technoscience. Andrew Feenberg put forward a social and critical theory of technology, analyzing the power structures that manifest themselves in different technologies. He looks at technocratic power relations, and democratic communication, favoring the latter, which can be applied even in a virtual environment. Modern philosophy of technology construes a positive and constructive meaning of technology.


Keywords


Heidegger, technology, essence, freedom, postfenomenology, technoscience, embodyment, technocracy, democracy, recontextualisation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2668-0009; ISSN-L 2668-0009