Ce se întâmplă după revoluție?/ What happens after revolution?/ 21-41

Marius Florea

Abstract


Termenul de „revoluție” își are originea în astronomie și desemneză o mișcare circulară care se încheie în punctul de pornire. Dacă păstrăm înțelegerea revoluției ca o încheiere a unui ciclu, și facem trecerea propusă de Berdiaev, de la timpul cosmic la cel istoric și apoi la cel existențial, putem descoperi într-adevăr ce se întâmplă după o revoluție și cu ce rămânem din aceasta. Percepția strict istorică a temporalității ne limitează în a vedea doar eșecul imediat al revoluției, însă în plan existențial, aceasta afirmă niște drepturi și idei care compun demnitatea umană, care după Camus poate fi păstrată numai prin revoltă. Apariția ideilor în plan istoric prin revoluție poate fi imaginată cu ușurință dacă gravitarea are ca punct central utopia, adică un spațiu ideal dinafara istoriei. Adevăratul scop al revoluției este de a crea un nod în temporalitate, care ne propulsează dintr-un plan al existenței în altul, printr-un Aufhebence pune istoria în mișcare pe axa verticală a modelului spiralei propus de Hegel. Revoluția, fiind o eternă reîntoarcere, obține deci desăvârșirea nihilismului care îi dă naștere de la început./

The term of “revolution” has its origins in astronomy and describes a circular movement which ends in the same spot from which it started. If we understand the concept of revolution as the end of a cicle, and proposed by Berdiaev, from the cosmic time to the historical time, and then to the existential one, we can discover what actually happens after a revolution and what we are left with from it. The historical perception of temporality limits ourselves in seeing only the immediate failure of the revolution, but in the existential plane, it affirms some rights and ideas which compose human dignity, which as Camus suggests, can only be kept through revolt. The apparition of ideas in the historical plane through revolution care be easily imagined if the gravitation has as a central point the utopia, an ideal space outside of history. The true purpose of revolution is to create a loop in time which takes us to a different plane of existence, through an Aufheben that moves history on the vertical axis of the spiral model that Hegel proposes. Revolution, beacuse it is an eternal return, obtains in this way the consummation of the same nihilism which it gives birth to.


 


Keywords


nihilism, revolt, anarchism, revolution movement, existential time, utopia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2668-0009; ISSN-L 2668-0009