Absurdist skepticism in late XXth century early XXIst century cinematography/ Scepticismul absurdist al cinematografiei de final de secol XX - debut de secol XXI/ 122-139

Livia Cret

Abstract


In this paper we will analyze examples of American and French cinematography from late XXth century - early XXIst century through the reading key of skepticism, conceived as a practical problem, rather than theoretical, as Stanley Cavell considered it not so long ago. We will contrast the genre of comedies of remarriage proposed by Cavell in Pursuits of Happiness, through which the skepticism is overcame, with four movies that, although also subsumed in the comedy genre, they do not lead to the recovery of skepticism, quite the contrary - they affirm the absurd of existence and the loss of trust in the world. The skepticism is not caused by a lack of trust in the other, but it reverberates on interpersonal relationships after invading the world and first causing the rupture of life by revealing the absurd. To signal the presence of the absurdist spirit we will take support on some lines of the characters announcing the skeptical (re)turn in cinematography and we will analyze them consequently.

We aim to show how, in contrast to the movies belonging to the remarriage comedy genre, the effect of skepticism understood as a practical issue is no longer the separation from the other, but that it is the replacement of trusting life with trusting death. What reinforces skepticism and what we strive to demonstrate is, on one hand the absurdist, and on the other the existentialist spirit of the XXth century.

Rezumat

Ne propunem în cele ce urmează să analizăm câteva exemple ale cinematografiei americane și franceze de la sfârșitul secolului XX și debutul secolului XXI prin cheia de lectură a scepticismului conceput ca problemă practică, scepticismul așa cum îl considera Stanley Cavell nu cu foarte mult timp în urmă. Vom contrasta genul comediei remariajului propus de Cavell în Pursuits of Happiness prin care scepticismul este depășit cu niște filme care, deși subsumate și ele genului comediei, nu conduc la vindecarea scepticismului, ci din contră - afirmă absurdul existenței și pierderea încrederii în lume. Vom arăta cum scepticismul din filmele alese de noi nu este cauzat de lipsa încrederii în celălalt, ci el se răsfrânge asupra relațiilor interumane după ce a invadat lumea și a cauzat mai întâi ruptura de viață prin revelarea absurdului. Pentru a semnala prezența spiritului absurd vom apela la câteva replici care anunță (re)turnura sceptică în cinematografie și le vom analiza pe rând.

Miza lucrării noastre este de a arăta cum, spre deosebire de filmele aparținând genului comediei remariajului, efectul scepticismului înțeles ca problemă practică nu mai este separarea de celălalt, ci efectul extrem este înlocuirea încrederii în viață cu încrederea în moarte. Iar ceea ce fundamentează scepticismul și ceea ce ne străduim să demonstrăm, este spiritul pe de-o parte absurdist, pe de altă parte existențialist al secolului XX.Keywords


skepticism; absurdism; existentialism; American and French cinematography; Stanley Cavell; theatre; Shakespeare.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2668-0009; ISSN-L 2668-0009