The Wealth of The Seven Kingdoms. A Smithian Analysis of the Troubled Financial and Power Relationships in Game of Thrones/ Avuția celor șapte regate. O analiză inspirată de Adam Smith a relațiilor problematice, financiare și de putere, în Game of Thrones/ 62-78

Anda Zahiu

Abstract


In this article, I argue that the Game of Thrones fantasy world and its economic, social and political underpinnings can be rightfully described as an instantiation of the Smithian mercantile society. A thorough examination of the structure of economic incentives as play in Westeros reveals that the seven kingdoms cannot arrive at a system of natural liberty in the absence of predictability. In a world dominated by self-interested souverains, civil wars and corruption, Adam Smith’s Wealth of Nations can prove to be a resourceful companion for understanding the systemic economic and political issues portrayed by R.R. Martin in A Song of Ice and Fire book series. The Smithian reading of the Game of Thrones series can also propose remedies to the economic issues that plague Westeros and suffocate individual initiative.

Rezumat.

În articolul de față argumentez că lumea ficțională din Game of Thrones, prin configurația sa economică, socială și politică, poate fi descrisă ca fiind o instanțiere a sistemului mercantil criticat de Adam Smith în Avuția națiunilor. O examinare atentă a structurii de stimulente economice care există în Westeros dezvăluie faptul că cele șapte regate nu pot ajunge la un sistem de libertate naturală în absența predictibilității. Pentru o lume dominată de suverani care își urmăresc interesele personale, războaie civile și corupție, Avuția națiunilor se dovedește a fi un companion care facilitează înțelegerea sistemului economic și politic imaginat de R.R. Martin în seria de cărți A Song of Ice and Fire. O lectură smithiană a seriei Game of Thrones ne ajută, de asemenea, să identificăm posibile soluții pentru problemele economice cu care se confruntă Westeros și care paralizează inițiativa economică individuală.
Keywords


economic incentives; natural liberty; mercantile society; debt; merchants.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2668-0009; ISSN-L 2668-0009